Medicinsk afd. M1, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger barselsvikar for Afdelingssygeplejerske

 

 

En stilling som barselsvikar for afdelingssygeplejerske på Medicinsk afdeling M1 er ledig til besættelse 1. april 2020 til 31. januar 2021.

 

M1 er en del af det Medicinske Område, der ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

 

Medicinsk afdeling har 32 sengepladser, ambulatorium og dagmedicinsk afsnit. M1 har 16 sengepladser med subspecialer inden for infektionssygdomme, onkologi og gastroenterologiske sygdomme, M2 har 16 sengepladser hvoraf 8 er et integreret børneafsnit, derudover har M2 subspecialer indenfor hjerte-kar sygdomme og nefrologi.

Til afdelingen er knyttet klinisk uddannelsesansvarlig, TB sygeplejerske og onkologiske sygeplejerske.

 

 

VI TILBYDER:

* en glad afdeling med et dygtigt personale, der tager ansvar jf. afdelingens målsætning.

* en stilling med mange opgaver og udfordringer.

* god introduktion til et bredt fagligt spektrum.

* en afdeling hvor der forventes at ske en kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang.

* mulighed for faglig og personlig udvikling.

* et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling.

* patientledsagerrejser internt i Grønland og til Danmark.

* medlemskab af en aktiv personaleforening

 

VI SØGER EN AFDELINGSSYGEPLEJERSKE DER:

- har medicinsk erfaring

- har engagement og lederegenskaber

- ser personaleudvikling som vejen til bedre pleje og omsorg.

- kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet.

- kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde.

- har erfaring indenfor det medicinske speciale

- har videreuddannelse på diplom- eller masterniveau indenfor ledelse.

- har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver.

- er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag.

- kan bevare roen og overblikket i pressede situationer

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 21 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Oversygeplejerske Anne Birgitte Jensen på Tlf.: (00 299) 344787 eller på e-mail: ABJ@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2020