Onkologisk Sygeplejerske til sommervikariat i medicinsk dagafsnit

 

Et sommervikariat som onkologisk sygeplejerske ved Dronning Ingrids Hospital er ledig til besættelse start juni – 21.august 2020

 

Er du interesseret i aktivt og engageret team til den onkologiske behandling og pleje, ved Dronning Ingrids Hospital, opleve grønlandsk kultur og en storslået natur, så har du chancen nu.

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital der udover landssygehusfunktioner yder speciallægeassistance til Grønlands sundhedsdistrikter. Hospitalet råder over 180 sengepladser heraf 72 patienthotelsenge.

 

Den onkologiske sygeplejerske er tilknyttet medicinsk dagafsnit, der er en integreret del af sengeafdelingen. Hele Medicinsk afdeling ledes af en administrerende overlæge, en oversygeplejerske, en koordinerende afdelingssygeplejerske og 2 afdelingssygeplejersker. Medicinsk dagafsnit ledes af den koordinerende afdelingssygeplejerske.

 

Medicinsk dagafsnit giver medicinsk kræftbehandling til mamma -, pancreas-, tarm og lungekræft til patienter fra hele Grønland.

Der gives også biologiske behandlinger til medicinske patienter, blodtransfusioner samt forberedelser til forskellige undersøgelser, som f.eks. CT KAG, lumbalpunktur.

 

 

DEN ONKOLOGISKE SYGEPLEJERSKE SKAL MEDVIRKE TIL:

 

  • At sikre kvalitet og kontinuitet i undersøgelse, pleje og behandling.
  • At koordinere, kvalitetssikre og optimere patientforløb inden for målgruppen.

 

Vi søger:

  • En erfaren sygeplejerske med kemokursus gerne onkologisk uddannelse
  • Klinisk, pædagogisk og administrative kompetencer.
  • Evne til at indgå i et åbent og ligeværdigt samarbejde
  • EDB på brugerniveau, gerne Cosmic kendskab
  • Åbent sind, og forståelse for at nogle ting adskiller sig fra DK.

 

Vi tilbyder:

  • Tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge samt to onkologiske sygeplejerske.
  • Samarbejde med konsulenterne fra RH samt Kystens sygehuse.
  • Patientledsagerture

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 22 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Koordinerende Adelingssygeplejerske Lena Osk Ivarsdottir: tlf. +299 344820 eller på e-mail: LEOI@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

Ansøgningsfrist: 22. februar 2020