Leder til Patientkoordinering og Rejsekoordinering i Nuuk

Har du ledelseserfaring indenfor koordinering, så har du nu mulighed for en anderledes udfordring hvor du er med til at sikre optimale patientforløb i Grønlands Sundhedsvæsen.

 

Rejse- og patientkoordinering står for indkaldelse og planlægning af gode hensigtsmæssige patientforløb til både sengeafdeling, ambulatorie og Patienthotel inden for både det medicinske og kirurgiske område. Foruden den centrale planlægning er vores patient- og rejsekoordinering ansvarlige for planlægning af Masterplanens/specialistbesøgenes afvikling på kysten.

 

Vi søger en leder eller afdelingssygeplejerske der

 • Har dokumenteret ledererfaring gerne med videreuddannelse på diplom eller masterniveau
 • Har bred erfaring indenfor det medicinsk- og/eller kirurgiske speciale
 • Har interesse for administrative og ledelsesmæssige opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan sikre personlig og faglig udvikling af personalet
 • I sit lederskab er troværdig, tydelig og sammenhængende i ord og handlinger
 • Kan være med til at understøtte og fremme en kultur, der bygger på anerkendelse, lydhørhed, nærvær og professionalisme

 

Derudover sætter vi pris på følgende kvaliteter

 • Serviceminded og fleksibel i din opgaveløsning
 • Logistisk velfunderet og struktureret
 • Trives i en central rolle i en organisation
 • Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk, samt har sprogøre, men det er ikke en betingelse. Vi vægter at du har gode danskkundskaber
 •  

Hvem er vi?

Staben for Forløbskoordinering består udover Rejse- og patientkoordineringen af Patienthotellet og det kliniske sekretariat og ledes af en stabsleder, en ledende afdelingssygeplejerske og sekretariatsleder – og i dette team vil du også indgå. De tre afdelinger er præget af at have stor berøringsflade med hele sundhedsvæsenet, og udgør en central rolle for flere af de øvrige funktioner i Grønlands sundhedsvæsen.

Respekt, tillid, omsorg og faglighed er sundhedsvæsenets fælles værdier. Du møder engagerede og kompetence kollegaer i en stabil afdeling. Her er gode muligheder for medindflydelse, ligesom vi forventer at du bidrager til vores positive udvikling og fælles succes.

 

Nuuk

I Nuuk er du både tæt på byliv og naturen. Vi har shopping-center, teater, biograf, museer og lokale samt internationale restauranter. Grønlands smukke natur er tæt på og her er gode muligheder for vandring, ski, sejlads og fiskeri.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 20 februar 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7/8

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Leder af forløbskoordineringen Lise Mørup Dalsgaard på tlf. (+299) 34 4384 eller på e-mail: LISD@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 20. februar 2020