AKUT området på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, søger en operationssygeplejerske til introstilling

AKUT området på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, søger en operationssygeplejerske til introstilling på operationsgangen

 

Er du til teknisk sygepleje – kort, intens patientkontakt og en hverdag hvor udvikling af de forskellige specialer bliver højt prioriteret, så skal du søge en introduktionsstilling hos os, som er ledig pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

 

Operationsafdelingen ligger i Akutcenteret. Vi er 11 fastansatte operationssygeplejersker og 3 assistenter.

 

Vi tilbyder:

  • En grundig introduktionsperiode uden vagter i ca. 6 måneder.
  • Herefter ca. 1 ugentlig hverdagsvagt samt 1 weekend tilkaldevagt hver 4.-6. uge.
  • En afdeling med mange spændende specialer, hvor både børn og voksne bliver opereret
  • En engageret personalegruppe der supplerer hinanden godt erfaringsmæssigt
  • En uddelegerende og tydelig ledelse der værdsætter udvikling og initiativ højt
  • Efter endt oplæring mulighed for deltagelse i operationsrejser på kysten.

 

Vi forestiller os at du:

  • Har lyst til at arbejde med sygeplejen på en helt ny måde og ikke er bange for teknik og nyt operativt udstyr
  • Er åbensindet overfor nye udfordringer og har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor tværfagligt samarbejde er en del af hverdagen.
  • Er en kollega der vil bidrage positivt til samarbejdet og arbejdsmiljøet i afdelingen.
  • Ikke er bange for at blive novice igen, selvom du har været i faget i flere år.

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital med et højt fagligt niveau og god kollegialitet. Hospitalet har 182 sengepladser til såvel stationære som deldøgnssenge, heraf 60 daghospitals- og patienthotel senge, 5 intensive 3 neonatal og 12 opvågnings pladser.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 21. februar

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Maja Chemnitz Frederiksen på telefon +299 34 47 65 eller e-mail MAFR@PEQQIK.GL  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 23. februar 2020