Muligheden for at blive Regionslæge i Sisimiut er der nu, du skal bare gribe den og springe ud i det

En almenmedicinsk stilling, er ledig fra 1 september 2020 – grib chancen for nye faglige oplevelser!
Eventuelt mulighed for 3 måneders vikariat.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsvæsnet forsøger at have samme tilbud til alle, uanset om borgerne er bosat i en by eller bygd.

Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Så du skal have mod på at samarbejde med andre faggrupper og være indstillet på at løse problemer på en anden måde end du er vant til.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet. Desuden indlægger man, og behandler selv ,de patienter der har behov herfor.  Der  er operationsdag en dag om ugen, udelukkende småkirurgi.  Der er veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.  Vi er fem læger der deler vagterne, så du bliver ikke alene.

 

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har rejsende speciallæger indenfor forskellige grene af kirurgi, Medicin,Pædiater, Psykiater og ØNH. Disse servicerer regionens borgere, enten ved fysisk besøg i regionen eller telemedicinsk. I vagten har man altid mulighed for at drøfte dårlige patienter med overlægerne i Nuuk.

 

Stillingen der ønskes besat er fast, men du er velkommen til at byde ind med en vikarperiode på minimum 3 måneder.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 21 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på tlf. (+299) 86 42 11 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2020