Dygtige sygeplejersker søges til medicinsk sengeafsnit M i Nuuk - vikariat eller fastansættelse

 

Vi søger sygeplejersker der har mod på en længere ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Vi foretrækker fastansættelser, men vi er også imødekomne for vikariater af tre til seks måneders varighed. Vi kan tilbyde ansættelse fra 1. november 2020 eller efter aftale.

Medicinsk afdeling på Dronning Ingrids Hospital har to sengeafsnit, M1 og M2, der modtager medicinske patienter fra hele Grønland. Vi modtager patienter til udredning og diagnosticering, til pleje og behandling samt rehabilitering og palliativ pleje. Begge afsnit modtager både akutte og planlagte patienter.

Lige nu er afsnittene slået sammen og der er oprettet to senge til Corona observationspladser, men vi skal hurtigt kunne indrette et epidemiafsnit og et COVID-19 observationsafsnit på i alt 11 sengepladser. I alt har afdeling M 32 sengepladser. Hvordan fordelingen mellem medicinske patienter og COVID-19 patienter ser ud om 1 måned, ved vi ikke præcist, det afhænger af hvordan COVID-19 situationen udvikler sig i Grønland.

 Hele medicinsk afdeling er normeret til 26 sygeplejersker og 14 sundhedsassistenter. Vi har følgende subspecialer: infektionsmedicin, onkologi, gastroenenterologi, nefrologi og kardiologi.   

Vi tilbyder:

 • Løbende introduktion til et bredt speciale
 • At være medspiller i et team med andre faggrupper og i plejen omkring den enkelte patient
 • Tid til patienterne og en helhedsorienteret sygepleje
 • Fokus på den motiverende kommunikation og patienten i centrum
 • Fælles tværfaglige tavlemøder, godt kollegaskab og samarbejde
 • Et afsnit med stort fokus på et godt læringsmiljø ved erfaringsudveksling, sparring og læring i dagligdagen.

 

Vi søger dig, der:

 • Er engageret og en deltagende teamspiller
 • Brænder for sygeplejen med et fagligt og personligt engagement
 • Forholder sig positivt undrende til hverdagens udvikling
 • Trives i et vekslende arbejdstempo og formår at holde hovedet koldt i travle situationer

 

Om os:

 • Dronning Ingrids Hospital er landshospital for Grønland og regionssygehus for Region Sermersooq.
 • Der er 108 senge plus patienthotel med 70 senge.
 • Det er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.
 • Medicinsk Afdeling råder over i alt 32 sengepladser, foruden dagafsnit og ambulatorium.
 • Området ledes af en ledende overlæge, en ledende oversygeplejerske og tre afdelingssygeplejersker. 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl

 

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation. Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside eller www.peqqik.gl/fagpersonale/ansættelse

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. december eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Lotte Steffensen på tlf. (+299) 34 48 21 eller på e-mail: lott@PEQQIK.GL eller Crista Ejstrup på tlf. (+299) 34 48 22 eller på e-mail: crej@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020