Chefdistrikstandlæge til Paamiut

 

Som tandlæge i Paamiut møder og behandler du folk i alle aldre, fra de mindste småbørn til de ældste borgere.

 

Vi tilbyder:

 • Spændende arbejdsdage, med mange udfordringer, hvor du skal træffe øjeblikkelige beslutninger i samarbejde med det øvrige personale.
 •  Administrative opgaver, herunder planlægning af klinikkens drift, samt personaleopgaver.
 • Faghåndbog, Personalehåndbog samt hygiejnehåndbog, hvor procedurer beskrives
 • En fuld digitaliseret Up-to-date klinik
 • Mulighed for sparring med kollegaer.
 • Ophold i et fantastisk smukt land, med mange muligheder også i fritiden

 

Vi søger dig, der:

 • Brænder for dit fag, og går engageret til opgaverne.
 • Er god til at kommunikerer og lytte, så du sammen med personalet kan træffe de bedste beslutninger  
 • Gerne med kendskab til elektronisk journalsystem og digital røntgen.
 • Med stor selvstændighed, du behandler patienter alene på klinikken.

 

Om os:

 •  Vi tilbyder velfungerende klinik med godt kollegialt sammenhold.
 •  Arbejdsglæde i dagligdagen, fælles frokostpauser med glad stemning.
 •  Vi arbejder efter den landsdækkende cariesstrategi, inden for Børne-og ungetandplejen. Der

er derfor klare retningslinjer og procedurer at støtte sig til.

 • Vi udsender omfangsrigt materiale før ankomst til job, med vejledninger /oplysninger/retningslinjer fra vores tandpleje.

 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på
www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato:  1. december 2020 eller snarest derefter

 

Ansøgningsfrist: 5 oktober 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Cheftandlæge Lone Mahnfeldt på tlf. (+299) 547514 eller på e-mail: loma@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2020