Sundhedsassistent, fast stilling eller vikariat, Narsarsuaq

 

Sundhedsassistent til sygeplejestationen i Narsarsuaq søges fra 1. september 2020, gerne i en fast stilling, men kan du kun i en periode, er det i orden med os også.

 

Arbejdet på sygeplejestationen ved en lufthavn er alsidigt. Akutte og opfølgende opgaver som f.eks. vurdering og igangsætning af behandling foregår i samarbejde med lægen på Narsaq sygehus, som der er et tæt samarbejde med.

Du vil være eneansat på sygeplejestationen og vil have samarbejde med regionssygehuset i Qaqortoq udover Narsaq sundhedscenter.

 

Ved en fastansættelse, skal du påregne at komme ind på regionssygehuset hver halve år i en periode på 14 dage, for at vedligeholde og opdatere din viden.

 

Vi søger en sundhedsassistent

  • Med en erfaring inden for skadestue og som kender til de grønlandske forhold
  • Der kan lide, at arbejde alsidig og er flexibel
  • Med mod på selvstændigt arbejde

 

Vi kan tilbyde

  • En arbejdsdag, som du selv har stor indflydelse på
  • Et arbejde, hvor du har tæt kontakt til sundhedscenteret i Narsaq
  • En arbejdsplads i et smukt område

 

Da der kan være en del kørsel til og fra lufthaven, er det nødvendigt, at du har kørekort

Narsarsuaq ligger i region Kujataa og hører under Narsaq by der ligger ca. 50 km fra Narsarsuaq. Der er ca. 1200 indbyggere i Narsaq by, dens tre bygder og på fåreholderstederne. Narsarsuaq ligger i et fjordområde med dejlig natur og er indgangsport for flytrafikken til Sydgrønland. Befolkningsantallet ligger omkring 140 i sommerperioden.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1 september 2020

 

Ansøgningsfrist: 12 august 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail IKC@PEQQIK.GL eller telefon +299 64 22 11

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 12. august 2020