Køkkenmedarbejder til Regionssygehuset i Ilulissat

 

Er du glad for at være i et køkken så kan vi tilbyde dig en stilling på sygehuset Ilulissat.

 

Du vil indgå i et team på 3 medarbejdere, - en køkkenleder, samt en elev og dig selv.

 

Du kommer til at lave almindelig kost til vores indlagte patienter, samt anden kost såsom:

 

  • diabeteskost
  • Blendekost
  • Skånekost
  • Gelekost
  • Allergikost.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 15 august

 

Ansøgningsfrist: 13 august

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved [leders stilling og navn] på tlf. (+299) 94 71 26 eller på e-mail: erti@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 13. august 2020