Akutområdet på DIH i Nuuk søger uddannelse–og udviklingsansvarlig sygeplejerske

 

 

Stillingen som uddannelse – og udviklingssygeplejerske på Akutområdet er ledig pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri og med en arbejdstid på 40 timer/uge.

 

Stillingen indeholder opgaver i relation til Akutområdets kvalitets- og udviklingsarbejde, som relaterer sig til de 4 specialer, der er i Akutområdet: OP, anæstesi/opvågning, intensiv og intermediær monitorerings afsnit.

Akutområdet deltager i planlægning af Kystkompetencekurserne, erhvervspraktikanters ophold på DIH, specialuddannelsernes praktikophold og introduktion af nyansat personale.

 

Uddannelse – og udviklingssygeplejerskens opgaver vil blandt andet være:

 • Implementering af bæredygtige kompetenceudviklingstiltag i samarbejde med ledergruppen i Akutområdet
 • Udvikling af arbejdsgange i EPJ COSMIC
 • Vedligehold og udvikling af Akutområdets D4
 • Planlægning og afvikling af DIHs hjertestopundervisning
 • Samarbejde med diverse samarbejdspartnere om studerende og praktikanter

 

Vi tilbyder:

 • En stilling med stor variation i opgaverne og mulighed for at både planlægge og give undervisning
 • En afdeling med kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig udvikling i forhold til arbejdsopgaverne
 • Et tæt samarbejde med de øvrige ledere i medicinsk afdeling og udviklingssygeplejersken i de øvrige områder.
 • Et arbejdsmiljø med fokus på det gode samarbejde og at skabe resultater til gavn for patienterne

 

Vi søger en kollega, som:

 • Har erfaring indenfor Akutområdets arbejdsopgaver
 • Har interesse for og erfaring med klinisk uddannelse og undervisning
 • Har interesse for arbejde med administrative og planlæggende opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan medvirke til personlig og faglig udvikling af personalet og uddannelsessøgende
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen
 • Har sund og god humor

 

Kvalifikationer:

 • Uddannet diplom – master eller kandidat eller lignende gerne inden for pædagogiske område eller andet relevant baggrund
 • Sygeplejerske med Grønlandsautorisation
 • Minimum 4 års klinisk erfaring

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg her, www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på Tlf.: (+299)34 44 07 efter kl. 8.30 (kl. 12:30 dansk tid). Mail: afha@peqqik.gl   

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent e-mail: personale @PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Startdato: 1. oktober 2020

 

Ansøgningsfrist: 17. september 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

 

Ansøgningsfrist: 17. september 2020