Sygeplejerske til Maniitsoq Sundhedscenter

 

Vi har en stilling ledig, som sygeplejerske, til besættelse ved vores sengeafdeling fra 3/8 2020 – eller snarest derefter. Stillingen kan søges som en fast stilling eller i et vikariat af minimum 6 måneder. 

Du kommer til at samarbejde med de fleste ansatte ved vores sundhedscenter, men særligt med vores læger og det sygeplejefaglige team i vores sengeafdeling. Vores arbejdssprog er dansk fagpersonerne imellem, men vi kommunikere fortrinsvis på grønlandsk med vores borgere, hvorfor der stilles tolk til rådighed for vores dansksprogede personaler.  

 

Vi tilbyder:

 • En faglig spændende og attraktiv arbejdsplads, med mulighed for arbejde med arktisk sygepleje.  
 • Ugentlig sygeplejefaglig vejledning.
 • Mulighed for samarbejde med kommune, socialvæsen, politi og personalet ved vores sygeplejestationer i vores 3 bygder.
 • Gode, engagerede og kompetente kollegaer i et to-kulturelt arbejdsmiljø.
 • Personalepleje på flere niveauer – herunder bl.a. årlig ski – og hytteudflugt i fantastiske naturomgivelser og mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet sammen med kollegaer.
 • En røgfri arbejdsplads.
 • Enestående arktisk natur. Alle vikarboliger har fjeld- og havudsigt – til pukkelhvaler i sommerhalvåret.
 • En arbejdsplads der arrangerer sig i grøn- og bæredygtig omstilling.

 

Vi ønsker:

 • At du minimum har et par års erfaring som sygeplejerske.
 • At du er en moden, selvstændig og stabil sygeplejerske der er i god balance med dig selv.
 • At du er dedikeret og struktureret i dit arbejde.
 • At du besidder gode samarbejdsevner.

 

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.

 

Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt. Personaleteamet består af 4 sygeplejersker, 3 sundhedsassistenter og 5 sundhedshjælpere. Sygeplejerskerne går i dag- og aftenvagt og har efter aftenvagt tilkald om natten fra eget hjem - med en læge i bagvagt. Mellem kl 16.00 og 08.00 fungere sengeafdelingen som skadestue – vi forventer dog ikke, at du har skadestueerfaring.

 

Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, familieterapi, veneria- og præventions klinik samt 2 læge konsultationer. Der udover har centeret et laboratorie, røntgen, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, operationsstue, apotek. Vi vægter den forebyggende og sundhedsfremmende tankegang højt.

 

Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, ordentlighed, anerkendelse og tillid. De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

 

 

 

Lidt om Maniitsoq

Maniitsoq ligger på Grønlands vestkyst, lige syd for polarcirklen mellem Nuuk i syd og Sisimiut i nord. Maniitsoq området er meget flot, omgivet af høje og savtakkede fjelde med gletsjer, der stækker sig ned til dybe fjorde.  Der er ca. 3800 indbyggere i distriktet fordelt med ca. 2.800 i byen og resten i distriktets tre bygder. Bygderne besøges flere gange om året, og transporten foregår med båd. Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder, dagligvareforretninger, indenrigslufthavn, ugentlig forbindelser med kystskibet og i sommerhalvåret en hurtiggående bådrute til Nuuk.

 

Fritidsaktiviteterne om sommeren er bl.a., vandring i fjeldene og sejlads blandt pukkelhvalerne, som bl.a. kendetegner vores distrikt.  Om vinteren er der mulighed for både alpin- og langrendsski, forskellige aftenskole aktiviteter. Der udover er der forskellige slags sport året rundt.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

  

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Autorisation

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (via www.nun.gl)

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Sundhedscenterleder Dorte Vangsø Simonsen på tlf. (+299) 81 32 11 eller på e-mail: DOSI@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til på e-mail: personale@PEQQIK.GL 

    

Ansøgningsfrist: 20. juli 2020

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem www.gjob.dk

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Ansøgningsfrist: 20. juli 2020