Anæstesiologisk Overlæge til Akutområdet på Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

 

Med Nuuk som basis og hele Grønlands sundhedsvæsen som arbejdsplads er en af Rigsfællesskabets mest spændende arbejdspladser klar til at modtage dig som erfaren speciallæge.

 

Vi søger en overlæge med speciale i anæstesiologi/intensiv terapi til vores Akutområde ved Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk med tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

 

Vi tilbyder et spændende, fagligt udfordrende og meget varieret arbejde både i Nuuk og i hele Grønland.   

 

Jobbet

Akutområdet omfatter anæstesi og intensiv terapi på DIH, akutte evakueringer fra kystbyerne i Grønland til Nuuk /Danmark /Island. Desuden foretager afdelingen anæstesiservice ved operative specialistrejser til byerne udenfor Nuuk. Der er derfor rig mulighed for at få kendskab til en stor del af Regionssygehusene og sundhedscentrene i Grønland. Herudover hører operationsgang, sterilcentral og Kirurgisk Dagafsnit under Akutområdets ansvarsområde.

 

Området beskæftiger 4 overlæger, 60-70 anæstesisygeplejersker, intensivsygeplejersker, operationssygeplejersker, basissygeplejesker og assistenter.

 

Intensivafdelingen modtager akutte patienter fra alle specialer, inklusiv neonatalogi. På operationsgangen modtages patienter til parenkym-, ortopæd-, øre-næse-hals- og gynækologisk/obstetrisk og øjen-kirurgi samt al akut kirurgi.

 

Stillings og -funktionsbeskrivelse bør rekvireres fra HR@peqqik.gl før ansøgning.

 

Akutområdet

Akutområdets faciliteter indbefatter:

1) Operationsgang med 5 moderne stuer med tidssvarende anæstesiudstyr og sterilgang

2) Opvågningsstue med 9 pladser, som også dækker Kirurgisk Dagafsnit til ambulant kirurgi eller medicinske procedurer med behov for monitorering

3) Intensiv afdeling med 5 fysiske voksenpladser (heraf en isolationsstue) og 3 neonatalpladser, ligeledes med tidssvarende apparatur og normeret til 4 patienter

4) IMA Intermediært MonitoreringsAfsnit med 6 sengepladser.

 

Der udføres 3.250 anæstesier årligt, heraf ca. 500 anæstesier på specialistkystrejser. Der er specialistkystrejser ca. 30 uger om året af 1-2 ugers varighed. Herudover foretager vi knap 100 anæstesilæge og –sygeplejerske bemandede evakueringer fra hele Grønland. På Intensiv Afdelingen modtages årligt 600 akutte patienter, heraf cirka 50 neonatale børn.

 

Dine kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i anæstesiologi med dansk speciallægeautorisation med minimum 2 års erfaring på selvstændigt bagvagts niveau. Du har ønske om at arbejde i et anderledes sundhedsvæsen med mange faglige og spændende udfordringer. Du skal meget gerne have bred anæstesiologisk erfaring og være i stand til at varetage blandt andet børneanæstesi, håndtering af akutmedicinske tilstand samt være indstillet på at tilegne dig viden om flymedicin.

 

Samarbejdsevner og kommunikative færdigheder vægtes højt i vurderingen af ansøgere.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen og Nuuk

DIH er landssygehus for Grønland og er et moderne og veludstyret hospital med et højt fagligt niveau, gode kolleger og omgivelser, der næppe kan være smukkere.

 

Nuuk er Grønlands hovedstad og en by i kraftig udvikling. Der er gode muligheder for fritidsaktiviteter som skisport, vandreture, jagt og fiskeri, men også alle de bekvemmeligheder, som vi forbinder med et moderne liv: restauranter, kulturhus, biograf, forretninger m.v.

 

Hvem er vi?

Vi er borgernes sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

 

Ansøgning

 

Ansøgning, CV, skema til faglig bedømmelse samt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via gjob.dk

 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ansættelsesudvalget de ønskede kandidater til faglig bedømmelse. Skema til faglig bedømmelse kan hentes i word-format her (http://www.gjob.dk/Praktiske-forhold/Overenskomster - Læger - Skema til faglig bedømmelse).

 

Ansøgningsfrist: 1. august 2020.

Samtaler: uge 35

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her: https://www.peqqik.gl/Footerpages/Til-fagpersoner

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af heygyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 1 august 2020

Ansættelsessamtaler afholdes uge 35

 

Tiltrædelse: 1. februar 2021

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende overlæge Pernille Lennert, tlf. +299  482861, e-mail: PELE@peqqik.gl.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 24. august 2020