Almen medicinere til korte lægevikariater

Er du almen mediciner?

Brænder du for at bruge dine faglige kompetencer?

 

Maniitsoq Sundhedscenter tilbyder korte vikariariater henover efterår/vinter.

Der kan bydes ind på nedestående perioder (noter' hvilke perioder du ønsker).

Man kan også byde ind på flere perioder eller samlede perioder.

 

6. august til 4. september

5. oktober til 9. september

2. november til 7. december

7. december til 1. januar 2021

 

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af Sundhedsregion Qeqqa og har omkring 60 ansatte. Fordelt på sundhedscenteret og de tre tilhørende sygeplejestationer i distriktets bygder.

Sundhedscenteret har et velfungerende ambulatorium, samt skadestue og daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.

 

Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt.

 

Sundhedscenteret varetager på primærområdet somatisk- og psykiatrisk hjemmepleje, sundhedspleje, svangeromsorg, fysioterapi, familieterapi, veneria- og præventions klinik samt 2 læge konsultationer. Der udover har centeret et laboratorie, røntgen, sygeplejekonsultation, skadestue/modtagelse, operationsstue, apotek.

 

Dine arbejdsopgaver

  • Du arbejder primært med almen medicin i ambulatoriet.
  • Du kan forvente indlæggelse og behandling af infektionsmedicinske og psykiske patienter.
  • Af og til udføres der småkirurgiske indgreb, men vi forventer ikke, at du har kirurgiske kompetencer.

 

Vi tilbyder

Vi har et velfungerende ambulatorium samt skadestue og daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd. Foruden det tætte samarbejde med dine kollegaer på sundhedscenteret, så vil du også samarbejde og sparre med rejsende speciallæger inden for et bredt kirurgisk område, medicin, pædiater, psykiater og øre-næse-hals. Når du er i vagt har du ligeledes altid mulighed for at drøfte patientens situation og helbred med overlægerne i Nuuk.

 

Maniitsoq

Maniitsoq kaldes på dansk Sukkertoppen, mens byen i folkemunde er døbt Grønlands Venedig pga. skærgårdsområdet og de mange små kanaler i og omkring byen. I vinterperioden danser nordlyset på himlen i imponerende grønne og lilla farver, mens du og familien i weekenderne kan vandre eller stå på ski i de alpine fjelde.

 

Tiltrædelse: 6. august

Vikariat

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 21 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Helle Olsen på tlf. (+299) 86 42 11 eller på e-mail: HELO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 Vi modtager udelukkende ansøgninger elektronisk via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 

Ansøgningsfrist: 1. december 2020