Sygeplejerske på Kangerlussuaq Sygeplejestation

 

Kangerlussuaq sygeplejestationen er normeret til 2 fastansatte sygeplejersker og 1 fastansat sundhedsassistent. Vi søger en fast ansat sygeplejerske fra 15 august 2020 eller efter aftale. Man kan også vikariere i mindst 3 måneder.

 

Der kommer en læge fra Regionssygehus Sisimiut 6 gange om året i 2-3 dage.

Sygeplejestationen er åben i hverdage fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og resten af dagen er der planlagte konsultationer, administrationsdag og varetagelse af andre primærsektor opgaver. Sygeplejestationen er lukket i weekenderne. Ved akut behov efter kl. 16.00 og i weekenderne ringer borgerne til regionssygehus Sisimiut, som så kontakter én af personalet fra sygeplejestationen, som har tilkaldevagt. Vagten deles mellem de ansatte på stationen og der er ca. 10 døgnvagter pr. måned.

 

Arbejdet på sygeplejestationen er alsidigt og udfordrende, da vi yder service til alle aldersgrupper indenfor akut, opfølgende, og forebyggende sygepleje. Akutte og opfølgende opgaver som f.eks. vurdering og igangsætning af behandling foregår i samarbejde med lægerne på sygehuset i Sisimiut, som der er et godt og tæt samarbejde med.

Kangerlussuaq lufthavn er den centrale lufthavn i Grønland, med ca. 550 borger. Der er folkeskole med ca. 85 skolebørn, en børneinstitution med ca. 50 børn. I Højsæsonen fra maj-september er der mange henvendelser fra gennemrejsende turister, det er derfor en fordel at du også taler engelsk.

 

Vi søger en sygeplejerske med bred klinisk erfaring og en solid faglig forankring. Du får selvfølgelig støtte og vejledning fra regionssygehuset, men jobbet fordrer en meget høj grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, da du meget af tiden vil være en del af 3 mands sundhedsteam på stedet. Det kræver meget af den enkelte, og du er en god holdspiller, som vægter en god tone, ærlighed, og arbejdsomhed.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 15 august 2020


Ansøgningsfrist
: 8 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Nukánguak Olsen på tlf.: +299 86 88 67 eller på e-mail: NUOL@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

 

Ansøgningsfrist: 8. juni 2020