Sygeplejerske til Sydgrønland

 

Nanortalik, Grønlands sydligste by, søger sygeplejerske med start 1 august 2020, eller efter aftale snarest derefter.

 

Er du kun interesseret i et vikariat, skal du være velkommen til at søge alligevel, dog med forventning om mindst 3 måneders vikariat.

 

At være sygeplejerske på et sundhedscenter i Grønland er fagligt udfordrende og kræver en del selvstændighed. Har du lyst og mod på at prøve noget andet, så er det her du skal søge. Arbejdsområderne række vidt, da man udover den almindelige sygepleje på sengeafdelingen også deltager i skadestuearbejdet.

 

Nanortalik har plads til 14 patienter og er byens eneste modtageafdeling, hvilket betyder, at det er et meget blandet patientklientel, vi modtager.

Du vil komme til at deltage i vagtdækningen i form af weekendvagter, primært i dagvagter med tilkald efterfølgende og enkelte aftenvagter

 

Du vil komme til at arbejde i en anden kultur, hvor arbejdssproget primært er dansk.

 

Vores forventninger til dig

  • En alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje.
  • At du er åben og fleksibel, har lyst til udvikling og gerne undervisning
  • Sætter pris på udfordringer

 

Vi vil tilbyde dig

  • Fagligt udfordrende arbejde
  • Gode kollegaer på et lille dejligt sundhedscenter
  • Et spændende arbejde, hvor du fagligt spænder vidt.

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 8 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail: ikc@peqqik.gl – telefon 00299 642211 – efter klokken 13, da tidszonen i Grønland er 4 timer efter den danske.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 8. juni 2020