2 Sygeplejersker til Qasigiannguit Sundhedscenter

 

Vi søger 2 sygeplejersker enten i faste stillinger eller i kortere/længere vikariater. Vi har brug for vores nye kollegaer fra henholdsvis 15.6.2020 og 1.8.2020.

 

Qasigiannguit ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 andre byer og 8 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Qasigiannguit bor der ca. 1100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Det vil være muligt, at afløse på regionssygehuset eller sygeplejestationen i kortere perioder.

Sundhedscentrene i regionen er lægebemandet døgnet rundt.

Det er ikke et krav at man skal være grønlandsktalende, der vil altid være tolkebistand når det er nødvendigt for patientkontakten.

Sundhedscenteret i Qasigiannguit varetager mange forskellige opgaver og har følgende funktioner:

 

 • Lægekonsultation
 • Sygeplejerskekonsultation
 • Sengeafsnit med 5 sengepladser til akutte patienter - fortrinsvis til kortere indlæggelser. Der er afdelingsmedhjælpere til stede hele døgnet
 • Apotek, som varetages af sygeplejerskerne samt sundhedsmedhjælperen – medicin er gratis i Grønland og sundhedsvæsnet har apoteksfunktion
 • Laboratorium, som betjenes af sygeplejerskerne efter oplæring
 • Røntgenrum, som betjenes af portørerne
 • Veneria, Livsstilsambulatorie og Svangre ambulatorie som varetages af sundhedsmedhjælperen
 • Specialistbesøg hvert år – psykiater, øjenlæge, mediciner, kirurg, pædiater, mv.
 • Besøg af fysioterapeut, jordemoder og sundhedspleje 3-4 gange om året

 

De sundhedsfaglige opgaver spænder bredt og omfatter alle patientkategorier.

Dine kolleger vil være 2 sygeplejersker, 1 sundhedsmedhjælper, 1 læge, 2 tolke, 2 portører, 1 lægesekretær som også fungerer som tolk, samt 4 afdelingshjælpere og en servicemedarbejder til rengøring og vaskeri.

 

Som vores nye sygeplejerske lægger vi vægt på

 

 • At du har mod på at indgå i de mange forskellige opgaver
 • At du har interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
 • At du sætter pris på nye udfordringer
 • At du er robust, engageret, god til at lytte, fleksibel og har humor
 • At du indgår i arbejdet i sengeafdelingen samt vejleder så vel faglærte som ufaglærte kolleger.
 • At du får en god introduktion, som planlægges efter dine behov

 

Du vil sammen med de 2 sygeplejersker indgå i vagtberedskabet med rådighedsvagt fra hjemmet og dagvagt hver 3.weekend.

Du vil få et tæt samarbejde med arbejdspladsens øvrige personale, og det kræver derfor gode samarbejdsevner.  Vi løfter i flok, for ellers hænger hverdagen ganske enkelt ikke sammen.

Vi lægger vægt på faglighed og udvikling af sygeplejen.

Vi har god tid til vores patienter, og som sygeplejerske får man mulighed for at varetage hele forløb fra første kontakt til afslutning af behandlingen.

Udover faglige udfordringer og meningsfyldte patientforløb, tilbyder vi vores sygeplejersker at bo midt i den fantastiske grønlandske natur. Udsigt til fjelde og isbjerge, midnatssol om sommeren og mørketid om vinteren, hvaler i havet og ørne i luften, og mulighed for at nyde al den gode grønlandske proviant.

Er man til friluftsliv er mulighederne utallige. Det er også muligt at tage på besøg i de nærmeste byer Ilulissat og Aasiaat.

Vi tilbyder en uforpligtende snak med arbejdsstedets leder inden ansættelse.  Således har du mulighed for at få svar på alle de spørgsmål du har, inden du sender din ansøgning.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: henholdsvis, 4 juni 2020 og 1 juli 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Lotte Reimer, LPIR@peqqik.gl eller tlf. +299 914518.  Eller Ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch, SZRA@peqqik.gl eller tlf. +299 894271.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2020