Sundhedsassistent til sygeplejestationen i Narsarsuaq

 

Planlæg dit efterår allerede nu!

Sundhedsassistent søges til fast stilling på sygeplejestationen i Narsarsuaq pr. 1. september 2020.

 

Arbejdet på sygeplejestationen ved en lufthavn er alsidigt. Akutte og opfølgende opgaver som f.eks. vurdering og igangsætning af behandling foregår i samarbejde med lægen på Narsaq sygehus, som der er et tæt samarbejde med. Der bor ca. 120 personer i den lille lufthavnsby.

Du vil være eneansat på sygeplejestationen og vil have samarbejde med sundhedscenteret i Narsaq udover regionssygehuset i Qaqortoq. Derfor vil du under introduktionsperioden, i forbindelse med en fastansættelse, komme forbi begge steder.

Ved en fastansættelse, skal du påregne at komme ind på sundhedscenteret i Narsaq i en periode på 14 dage, hvert halve år.

 

Vi søger en sundhedsassistent:

  • Med en erfaring inden for skadestue og som kender til de grønlandske forhold
  • Der kan lide, at arbejde alsidig og er flexibel
  • Med mod på selvstændigt arbejde

 

Vi kan tilbyde:

  • En arbejdsdag, som du selv har stor indflydelse på
  • Et arbejde, hvor du kommer i kontakt med mange personer
  • En arbejdsplads i et smukt område

 

Da der kan være en del kørsel til og fra lufthaven, er det nødvendigt, at du har kørekort.

Narsarsuaq ligger i region Kujataa og hører under Narsaq by der ligger ca. 50 km fra Narsarsuaq. Der er ca. 1100 indbyggere i Narsaq by, dens tre bygder og på fåreholderstederne. Narsarsuaq ligger i et fjordområde med dejlig natur og er indgangsport for flytrafikken til Sydgrønland. Befolkningsantallet ligger omkring 140 i sommerperioden.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Ansøgningsfrist: 19 juni 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail IKC@PEQQIK.GL eller telefon +299 64 22 11 Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved ledende regionssygeplejerske.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Ansøgningsfrist: 19. juni 2020