Overenskomster og aftaler

 

AK

Funktionsoverenskomst 2016-2020

Lægesekretærer

Aftale om vagttillæg for rejsekonsulenter

 

PPK sundhedskartel

Vikaraftale PPK
Arbejdstidsaftale PPK
Kursusfondsaftale PPK
Arbejdstidsaftale vejledning PPK

Sygeplejersker og radiografer

Ergoterapeuter

Fysioterapeuter

Sundhedsassistenter

Jordemødre

Økonomaer og diætister

Bioanalytikere og farmakonomer

 

GER

Læger
Regulativ for medicinstuderende
Skema til faglig bedømmelseTANDLÆGER

 

 Tandlæger

KIGUT

Kigutigissaasut, Klinikassistenter, Tandteknikere


Øvrige

Akademistuderende

Maskinmestre

Pædagogisk personale (NPK - Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat)

Arbejdsledere (SSK - Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat)

Teknikere (Teknisk Landsforbund)

DJØF
DJØF chefaftale 

AC/DSA - Ingeniører, Magistre & Psykologer

ASG - Administrative chefer

 

SIK

Protokollat for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere
Protokollat for månedslønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere
Protokollat om feriefond
Protokollat om socialfond
Protokollat om oplysnings- og uddannelsesfond
Aftale om praktikvejlederhonorering
SIK Procedure for tildeling af tillæg
SIK Hovedaftale

Barne- og socialhjælpere, socialmedhjælpere

Bygdesundhedspersonale

Handels- og kontorpersonale

Ikke-uddannede plejemødre, oldfruer og økonomaer

Levnedsmiddelbranchen

Lærlinge og elever

Månedslønnede faglærte og ikke-faglærte

Portørreddere og Portører

Sundhedshjælpere

Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker

Timelønnede faglærte og ikke-faglærte

Tolke

Varmemestre, pedeller og ikke-faglærte

 

STILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER

Ledende regionslæge, Region Sermersooq

Ledende regionslæge, Region Disko

Ledende overlæge, Kirurgisk Område, Dronning Ingrids Hospital


 

.