Økonomi & Planlægning


Økonomi- og planlægningsafdelingen er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og forebyggelse, med placering på Dronning Ingrids Hospital.

Afdelingen består af 11 medarbejdere og har megen kontakt til øvrige ansatte på Dronning Ingrids Hospital, Sundhedsregionerne, Tandplejen og de øvrige afdelinger i Sundhedsvæsenet.

Økonomi og Planlægningsafdelingens primære opgave er varetagelse af økonomistyring, herunder budgetplanlægning og opfølgning for hele Sundhedsvæsnet. Desuden beskæftiger afdelingen sig med optimering af forretningsgange, statistik og aktivitetsregistrering, udarbejdelse af høringsvar og besvarelse af politiske henvendelser. Herudover administrerer afdelingen PKK kursusfond.

Med sin fysiske placering på Dronning Ingrids Hospital, er afdelingen ligeledes økonomifunktion for Dronning Ingrids Hospital, hvor der varetages opgaver som rejseafregninger, kasseafstemninger, bogføring mv.

Afdelingen beskriver sine værdier som: Respekt, fællesskab, åbenhed, god kommunikation, uformel omgangstone. Alt sammen med fokus på en samarbejds- og udviklingsorienteret profil.Bodil Kjær Andersen
  Økonomi- og Planlægningschef


BOKA@PEQQIK.GL – (+299) 34 48 84

Har været ansat i afdelingen siden 2014.

Thomas Vindberg
AC Fuldmægtig

THVI@PEQQIK.GL &– (+299) 28 07 49 / (+45) 22 79 64 99

Har været ansat i afdelingen siden 2012.

Michael Hycke
Controller


MIHY@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 09

Har været ansat i afdelingen siden 2016.

 

Ane Johansen
Controller


AJHN@PEQQIK.GL – (+299) 34 45 87

Har været ansat i afdelingen siden 2014.

René Jes Jørgensen
AC Fuldmægtig

REJJ@PEQQIK.GL – (+299) 34 48 76

Har været ansat i afdelingen siden 2017.

Alina Stadeager
AC Fuldmægtig

AEVS@PEQQIK.GL – (+299) 34 45 89

Har været ansat i afdelingen siden 2017.

 

Aviaq T. Lyberth
Akademielev

ATOB@PEQQIK.GL – (+299) 34 47 21

Har været ansat i afdelingen siden 2015.