Sundhedsledelsen


Det grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, som er Grønlands øverste myndighed på sundhedsområdet.

Det grønlandske Sundhedsvæsen drives af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse hvis øverste ledelse er Sundhedsledelsen

Sundhedsledelsen består af en Styrelseschef som øverste chef, en Cheflæge og en Chefsygeplejerske.

Alle sundhedsdistrikterne, som nu er organiseret i 5 regioner og de 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, samt Grønlandstandplejen, Det grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets driftsafdeling refererer til Sundhedsledelsen.

Man kan læse mere om Det grønlandske Sundhedsvæsen under www.peqqik.gl.