Ledelsessekretariatet


Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, med placering på Dronning Ingrids Hospital, og servicerer primært Sundhedsledelsen.

Afdelingen har 5 ansatte; 1 Kontorchef, 2 direktionssekretærer, 1 kommunikationskonsulent og 1 jurist.

Ledelsessekretariatet har en meget bred kontaktflade ud i organisationen og beskæftiger sig med mange opgaver. Primære arbejds- og ansvarsområder er:

  • Arbejdsgrupper og mødefora under Sundhedsledelsen
  • Juridiske forespørgsler, vejledninger og klagesager
  • Notater, høringssvar og borgerhenvendelser
  • Koordinering af arrangementer og besøg
  • F2, journal og arkiv
  • Kommunikation
  • MED
  • D4

Derudover står Ledelsessekretariatet for den generelle sekretariatsbetjening af Sundhedsledelsen.Else-Marie Brødsgaard
Kontorchef

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Rudolf%20Heilmann.jpg?ver=2016-07-14-131638-083

- Daglig drift og ledelse af afdelingen
- Sekretariatsbetjening af ledermøder

Har været ansat i afdelingen siden 2010.

Direktionssekretær
Vakant

- Sekretariatsbetjening af Cheflægen
- Sekretær for bl.a. SHMU og Lægemiddelkomitéen

Har været ansat i afdelingen siden 20xx.

Stine Bossen
Direktionssekretær

- Sekretariatsbetjening af Chefsygeplejersken
- Sekretær for flere mødefora herunder Hygiejnekomitéen

Har været ansat i afdelingen siden 2015.

 

Susanne Mailand Lauridsen
Kommunikationskonsulent


- Ekstern- og intern kommunikation
- Pressekontakt
- D4

Har været ansat i afdelingen siden 2016.

Tooba Pansjsheri
Jurist

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

- Juridisk rådgivning for sundhedsvæsenet
- Sekretær for visitationsnævnet
- Klagesagsbehandling