HR Peqqik

STYRELSEN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

HR PEQQIK

Postboks 1230, 3900 Nuuk. Tlf.: 34 46 88 Fax: 31 32 77 E-mail: HR@PEQQIK.GL

 

HR Peqqik er en stabsfunktion under Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. HR Peqqik består af Rekruttering, Personaleadministrationen, Enhed for Læring & Udvikling og Arbejdsmiljø. HR Peqqik er placeret fysisk på tre forskellige lokationer i Grønland og på én samlet lokation i København. De forskellige enheder samarbejder i forhold til at give Det Grønlandske Sundhedsvæsen effektiv service.

Rekruttering varetager opsøgende rekruttering (sourcing), tiltrækning (employer branding), udvælgelse (rekruttering), fastholdelse og SoMe (LinkedIn, Facebook, Instagram) og andre udviklingsopgaver. Rekruttering sørger for at slå annoncer op på jobportaler, eksempelvis www.jobnet.dk eller www.sundhedsjob.dk. Vi har mere end 1400 ansættelser om året.

Arbejdsmiljø håndtere fysisk og psykisk arbejdsmiljø, SULISU (MED) i samarbejde med både personaleudviklingskonsulenter og personalekonsulenter.

Personaleadministrationen varetager booking af alle rejseplaner, boligbestillinger, kontering af regninger, post, udarbejdelse af ansættelsesbreve, løbende kontakt med alle ansatte indenfor sundhedsvæsenet vedrørende ansættelsesforhold og personalesager, herunder overenskomstfortolkninger og andre udviklingsopgaver.

Personaleadministrationen sørger sammen med regionerne og områderne på Dronning Ingrids Hospital (DIH), at der er personale året rundt på alle sygehuse og afdelinger.  

Enhed for Læring og Udvikling er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads ved at udvikle/rådgive ledere, medarbejdere, teams, fremme faglig og personlig udvikling samt sørge for kontinuerlig kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet.

Information fra Enhed for Læring & Udvikling på www.peqqik.gl kan ses her.

Aktivitetsoversigt (kursuskalenderen) fra Enhed for Læring & Udvikling kan ses her.


 


Bjarke Fog
HR Chef

BJFO@PEQQIK.GL – (+299) 34 48 97

 Har været ansat i HR siden 2018.

Lise Egede
Kontorchef i Personale- administrationen

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Lise%20Egede.png?ver=2016-07-14-131529-193

LGD@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 87

Har været ansat i afdelingen siden 2000.

Else-Marie Grønvold
Leder for Enhed for Læring & Udvikling

EMG@PEQQIK.GL – (+299) 34 99 62

Har været ansat i afdelingen siden 2004.

Aqqaluk Jørgensen
Personalekonsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

AQQJ@PEQQIK.GL – (+299) 34 42 14

Har været ansat i afdelingen siden 2001.

 

Minik Hansen
Landsdækkende arbejdsmiljøkonsulent

Minik Hansen

MINH@PEQQIK.GL  – (+299) 34 49 39

Har været ansat i HR siden 2018.

Erik Egede
Personalekonsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

ERG@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 81

Har været ansat i afdelingen siden 2005.

Jeanette Lundbæk Bjørnestad
Personalekonsulent


JELB@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 82

Har været ansat i Styrelsen siden 2015 og i afdelingen siden 2017.

Helene Møller
Kontorfuldmægtig

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

HEMO@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 84

Har været ansat i afdelingen siden 2007.

K'âralît (Karoline) Lundblad
Kontorfuldmægtig

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

KLUN@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 88

Har været ansat i afdelingen siden 2012.

 

Marie Louise Chemnitz Egede
HR Konsulent

http://testgjob.peqqik.gl/portals/0/Billeder/HR%20Peqqik/Aqqaluk%20J%C3%B8rgensen.png?ver=2016-07-14-131527-210

MLCE@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 85

Har været ansat i afdelingen siden 2010.

Inga Olsen
HR Konsulent

INGO@PEQQIK.GL – (+299) 34 46 86

Har været ansat i afdelingen siden 2015.

Susanne Rasmussen
Udviklingskonsulent

SURA@PEQQIK.GL – (+299) 34 99 70

Har været ansat i afdelingen siden 2016.


Mia Lemke

Talent Acquisition Partner

MIMK@PEQQIK.GL – (+45) 52 24 59 96

Har været ansat i HR siden 2016.

 

Pia Haar
Talent Acquisition Manager

PHAA@PEQQIK.GL – (+45) 23 80 99 92

Har været ansat i HR siden 2018.

Daniel Rausner

Talent Acquisition Partner

DANR@PEQQIK.GL – (+299) 34 43 81

Har været ansat i afdelingen siden 2018.