Fortrolighed - Personlig data


I forbindelse med din ansøgning her hos Det grønlandske Sundhedsvæsen, skal vi bruge dine personlige data som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi gemmer og forarbejder kun dine persondata ifølge databeskyttelseslovgivningen.  Vi videregiver ikke dine personbetingede data som bopælsadresse, telefon og e-mail adresse til 3. person, dog undtaget herfra er nødvendige partnere for afvikling af din ansøgning. I disse tilfælde videregives kun de for afviklingen minimalt nødvendige oplysninger.

Persondata opbevares ikke længere end nødvendigt for gennemførsel af din ansøgning, medmindre du aktivt har givet os mulighed for at kunne gemme data til videre brug til anden ansøgning.

Du har til enhver tid ret til gratis information, bekræftelse, spærring eller sletning af dine data. Du sender os bare en e-mail på personale@peqqik.gl med dit forehavende.

På denne job-portal bliver der i Cookies gemt informationer om indholdet af din ansøgning, der herved kan genkaldes.