Driftsområdet


Driftsafdelingen er en serviceorganisation på Dronning Ingrids Hospital og bygnings- og installations ansvarlig for hele det grønlandske sundhedsvæsen. 

Driftsafdelingens opgaver er meget forskelligartede, med mange tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Driftsafdelingen har ca. 115 medarbejdere placeret i driftsafdelingens forskellige funktionsenheder.


Driftsafdelingen består af:

 • Driftssekretariatet 
 • Teknisk afdeling/Medicoteknisk afdeling
 • Køkken/kantine
 • Serviceafdelingen: Rengøringsafdeling, vaskeri og Portør afdeling
 • Indkøb, logistik og depot
 • Boligadministration, post og omstilling 

Driftssekretariatets opgaver er blandt andet:

 • sekretariatsfunktion for driftschefen
 • Bygningsvedligehold for hele SHV uden for Nuuk
 • Forsikringsspørgsmål
 • Arbejdsmiljørådgivning


Tekniskafdeling afdelings opgaver:

 • Reparation og vedligehold på Dronning Ingrids Hospital, samt sundhedsvæsnets bygninger i Nuuk.
 • Ombygninger DIH
 • Tekniske projekter
 • Energioptimering
 • Renovation og snerydning

Medicoteknisk afdelings opgaver:

 • Indkøb og vedligehold af medicoteknisk udstyr i hele SHV her under
 • autoklaver og apparaturvaskemaskiner 
 • Dentalteknisk udstyr 
 • Anæstesi mm.
 • Rådgivning til Apparaturudvalget
 • Vedligehold af plejesenge


Køkken/kantinens opgaver er blandt andet:

 • Indkøb af fødevarer, herunder grønlandske produkter
 • Producerer døgnkost og diæter til hospitalets patienter
 • Drive kantinevirksomhed for hospitalets personale, pårørende og gæster
 • Forplejning i forbindelse med møder


Serviceafdelingen

Rengøringsafdeling og vaskeris opgaver er blandt andet:

 • Rengøring af DIH og SHV’s bygninger i Nuuk
 • Vask af linned og uniformer for hospitalet og vakant og korttidsboliger

Portørcentralens opgaver er bland andet:

 • Patienttransport mellem hospitalets afdelinger.
 • Ekstern patienttransport til borgere der ikke ved egen hjælp kan komme til og fra behandlinger på hospitalet.
 • Overfaldsassistance til psykiatrisk afdeling
 • Intern affaldshåndtering
 • Ambulancekørsel i Nuuk


Boligadministration, reception, post og omstilling.

 • Formidler boliger til vikarer og korttidsansatte samt vakantindkvarterer fastansatte der afventer personalebolig. Møblerer og afmøblerer personaleboliger og administrerer huslejetræk.
 • Afdelingen bemander herud over receptionen hvor omstillingen og postsorteringen forefindes.