Om Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Styrelsen som refererer til Departementet for Sundhed består af Sundhedsledelsen med tilhørende administration. Styrelsen har hovedsæde i Nuuk, primært med kontorfaciliteter på Dronning Ingrids Hospital (DIH), men også andre steder i byen. 

Sundhedsdistrikterne, herunder tandplejen, Dronning Ingrids Hospital, Det grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets driftsafdeling refererer til styrelsen.

Sundhedsvæsenets opgaver
Sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er:

  • At fremme befolkningens sundhed
  • At forebygge sygdomme og sygdomslignende tilstande samt
  • At undersøge, behandle og pleje personer med sygdomslignende tilstande

 

Man kan læse mere om Det grønlandske Sundhedsvæsen under www.peqqik.gl.